طاهره طولابی

تحقیق عملکردی در پرستاری
63٬200 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -21%
موجود
تحقیق عملکردی در پرستاری
کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری نوشته طاهره طولابی، زهره ونکی و ربابه معماریان می باشد. این کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری دارای موضوع های فلسفه تحقیق عملکردی، معرفی تحقیق عملکردی، گام دوم تحقیق عملکردی، برنامه عملیاتی ، معرفی گام های سوم و چهارم تحقیق عملکرد بررسی متون در تحقیق عملکردی، معرفی شیوه های تجزیه و تحلیل داده های تحقیق می باشد. کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. 
خرید کتاب تحقیق عملکردی در پرستاری