آرزو منفردی

MLT ایمونولوژی و سرولوژی
28٬900 ‎تومان
34٬000 ‎تومان -15%
موجود
کتاب MLT ایمونولوژی و سرولوژی
نوشته دکتر آرزو منفردی
کتاب MLT ایمونولوژی و سرولوژی  توسط انتشارات خسروی به چاپ رسیده است. کتاب ایمونولوژی و سرولوژی MLT  همان طور که از اسمش مشخص است به تکنیک های مرتبط با ایمونولوژی و سرولوژی پرداخته است و در قسمت بعد از آموزش به کاربرد این تکنیک ها برای تشخیص بیماری هایی نظیر عفونت ها از جمله عفونت های باکتریال ، عفونت های اسپیروکتی ، عفونت های ویروسی ، عفونت های انگلی و قارچی تومور ازدیاد حساسیتی و... پرداخته است.
شما می توانید بدون اینکه از منزل خارج شوید به صورت اینترنتی کتاب ایمونولوژی و سرولوژی نوشته دکتر آرزو منفردی را از پارسانشر خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید.
ایمونولوژی برای کنکور
49٬300 ‎تومان
58٬000 ‎تومان -15%
موجود
ایمونولوژی برای کنکور
کتاب ایمونولوژی برای کنکور نوشته آرزو منفردی می باشد. این کتاب دارای  قطع پالتویی می باشد که به راحتی می توانید آن را حمل کرده و در همه جا آن را بخوانید. کتاب ایمونولوژی برای کنکور مناسب برای جمع بندی درس ایمونولوژی می باشد که شما می توانید با خواند آن به خصوص زمان جمع بندی کنکور، برای کنکور آماده بشوید. کتاب ایمونولوژی از سری کتاب های برای کنکور می باشد که توسط انتشارات خسروی منتشر شده است.
خرید کتاب های کنکوری
MLT (بیوشیمی بالینی 2)
102٬000 ‎تومان
120٬000 ‎تومان -15%
موجود
خرید اینترنتی کتاب MLT (بیوشیمی بالینی 2) از پارسا نشر   
کتاب بیوشیمی بالینی بر اساس آخرین ویرایش کتاب CILINICAL BIOCHEMISTRY (LECTURE NOTES)  تدوین و تالیف شده است این کتاب بیشتر تفسیری بوده و در هر فصل چند کیس آورده شده که بر اساس نتایج آزمایشات بیوشیمیایی میتوان مشکل فرد را مشخص کرد . در هر فصل از کتاب به یک دستگاه بدن و مشکلات مربوط به آن پرداخته شده است.