روان پرستاری (بهداشت روانی 2)
45٬000 ‎تومان
50٬000 ‎تومان -10%
روان پرستاری (بهداشت روانی 2)
کتاب روان پرستاری (بهداشت روانی 2) نوشته محسن کوشان و سعید واقعی می باشد. کتاب روان پرستاری (بهداشت روانی 2) دانشجویان را با منشا روان شناختی اختلالات روانی آشنا می کند و به آن ها در تدوین یک برنامه مراقبتی جامع و برخورد علمی با رفتار های بیماران کمک می کند. کتاب روان پرستاری (بهداشت روانی 2) توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. روان پرستاری (بهداشت روانی 2) دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل1- طبقه بندی در روان پزشکی
فصل2- درمان ها در روان پزشکی
فصل3- طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک
.....................................
فصل14- اختلالات مرتبط با اعتیاد و مواد
فصل15- روان پزشکی کودک و نوجوان
فصل16- فوریت های روان پزشکی
روان پرستاری کودک و نوجوان
22٬500 ‎تومان
25٬000 ‎تومان -10%
روان پرستاری کودک و نوجوان
کتاب روان پرستاری کودک و نوجوان نوشته دکتر سعید واقعی، دکتر حمید بزاز کاهانی، دکتر اکرم ربانی جوادی و دکتر نسیم مهرپویا می باشد. مطالب کتاب به گونه ای تنظیم و ویرایش شده است تا علاوه بر دانشجویان پرستاری، علاقمندان و متخصصین رشته های مرتبط نیز بتوانند با مباحث اساسی مراقبت از کودکان دچار مسایل روان پزشکی آشنا شوند. کتاب روان پرستاری کودک و نوجوان دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل1: ارزیابی, مصاحبه و بررسی اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان
فصل2: مروری بر رشد و تکامل و مفهوم سازی
فصل3: اختلالات یادگیری
.......................
فصل13: سو مصرف مواد و بزهکاری در کودکان و نوجوانان
فصل14: سایر اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان
فصل15: درمان های روانپزشکی در کودکان و نوجوانان

خرید کتاب روان پرستاری کودک و نوجوان