طاهره نجفی قزلجه

بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز)
149٬250 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -25%
موجود
بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز)
کتاب بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز) نوشته مری لوئیز پالم، بت هوگان کوئیگلی و لین اس بیکلی می باشد. ترجمه بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز) را طاهره نجفی قزلجه، مهری بزرگ نژاد و فاطمه محدث اردبیلی انجام داده اند. کتاب بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز) دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل 1- ارزیابی سلامت و معاینهای جسمی 
فصل 2- مصاحبه و اخذ تاریخچه ی سلامتی
فصل 3- تکنیکهای معاینهای جسمی 
..........................
فصل 10- شکم
فصل 11- سیستم عضلانی - اسکلتی
فصل 12- سیستم عصبی

خرید کتاب بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران(بر اساس باربارا بیتز)