فهیمه یحیی زاده

504 جيبی تصويری
40٬000 ‎تومان
50٬000 ‎تومان -20%
موجود
504 جيبی تصويری
در عصرحاضر یاد گرفتن زبان انگلیسی یک سرگرمی نیست. بلکه یک نیاز است و خوشبختانه در جهت رفع نمودن این نیاز کتابهای بسیار متنوعی وجود دارد که در این میان، کتاب 504 واژه‌ی تصویری از جمله بهترین و سودمندترین آنها می باشد که با گذشتن زمان همچنان اعتبار و اهمیت خود را حفظ نموده است. این کتاب با بیش از صدها لغت کاملاً کاربردی در قالب جملات بر آن استفاده شده است که توانایی فراگرفتن را طی مدت 42 روز ارتقاء می دهد.