اسحق ایلدرآبادی

پرستاری سلامت جامعه
119٬200 ‎تومان
149٬000 ‎تومان -20%
موجود
پرستاری سلامت جامعه
کتاب پرستاری سلامت جامعه نوشته دکتر اسحق ایلدرآبادی می باشد. رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاستهای سلامت محور مبتنی بر اسناد بالادستی تنظیم و تدوین شده است. این رشته بر سلامت  جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود.
کتاب پرستاری سلامت جامعه