صدیقه سالمی

اصول و فنون پرستاری پوتروپری
311٬200 ‎تومان
389٬000 ‎تومان -20%
موجود
اصول و فنون پرستاری پوتروپری
کتبا اصول و فنون پرستاری پوتروپری نوشته پاتریشیا آی پاتر، آن گریفین پری، پاتریشیا ای استوکرت و امی ام.هال می باشد که ترجمه ی اصول و فنون پرستاری پوتروپری را صدیقه سالمی و دکتر طاهره نجفی قزلجه انجام داده است.

مفهوم سلامت و بیماری
سیستم ارایه ی مراقبت بهداشتی
آشنایی با تاریخچه و حرفه پرستاری
بررسی پرستاری
تشخیص های پرستاری
برنامه ریزیس
اجرای خدمات پرستاری
ارزشیابی
کنترل عفونت
تامین امنیت مددجویان
مفهوم تغذیه در مراقبت از مددجویان
مفهوم تعادل مایعات و الکترولیت ها
دفع ادراری
دفع روده ای
مفهوم اکسیژن رسانی
مفهوم خواب و استراحت
مفهوم نیاز به آرامش, درد و تسکین درد
بهداشت
علایم حیاتی
فعالیت و تحرک
روند التیام زخم
مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی
مستند شناسی و داده شناسی
دارو دادن و محاسبات دارویی
اخلاق, قوانین و مقررات پرستاری

کتاب اصول و فنون پرستاری پوتروپری