آزیتا آریایی نژاد

اصول و فنون پرستاری(واحد عملی)
35٬910 ‎تومان
39٬900 ‎تومان -10%
اصول و فنون پرستاری(واحد عملی)
کتاب اصول و فنون پرستاری(واحد عملی) نوشته آزیتا آریایی نژاد، ایمانه باقری، هادی جعفری منش، آتنا دادگری و منصوره وحدتی می باشد. کتاب اصول و فنون پرستاری(واحد عملی) دارای سر فصل های زیر است :

فصل اول- پیشگیری از انتقال عفونت
فصل دوم- وضعیت دادن بیمار
فصل سوم- جابه جایی بیمار
فصل چهارم- تامین بهداشت فردی
فصل پنجم- کنترل علایم حیاتی
فصل ششم- گرما و سرما درمانی
فصل هفتم- تغذیه
فصل هشتم- قرار دادن سوند ادراری
فصل نهم- اکسیژن درمانی
فصل دهم- مراقبت از زخم
فصل یازدهم- مراقبت بعد از مرگ
فصل دوازدهم- دارودرمانی
فصل سیزدهم- دفع رود

خرید کتاب اصول و فنون پرستاری(واحد عملی)