فاطمه حدادیان

کاربرد نظریه ها در پرستاری
15٬120 ‎تومان
18٬900 ‎تومان -20%
ناموجود
کاربرد نظریه ها در پرستاری
کتاب کاربرد نظریه ها در پرستاری نوشته فاطمه حدادیان، نصراله علی محمدی، سکینه پور حسین و فاطمه صفری کهره می باشد. ارزش گذاری به انسان، پايه حرفه پرستاری و جوهر مراقبت است. عدم هماهنگي بين برخي ابعاد مراقبت بهداشتی عصر حاضر و دستورالعمل های انسانی باعث شده است اعتلای انسان گرايی در پرستاری به يک چالش عمده تبديل گردد. صاحب نظران پرستاری با ارائه نظرياتی با محوريت انسان در صدد حل اين چالش برآمده اند.
کتاب کاربرد نظریه ها در پرستاری