ربابه معماریان

کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری
136٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -20%
موجود
کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری
کتاب کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری نوشته ربابه معماریان می باشد. مباحث این کتاب در 16 فصل بر طبق معیارهای اموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است. به طوری که سه فصل اول کتاب در مورد فرایند پرستاری و نظریه های زیرساز است. در سه فصل دوم کتاب، تعاریف واژه ها و نظریه های نظریه پردازان و روش های ساخت نظریه و الگوهای پنداشتی بررسی شده است. سه فصل سوم به الگوهای پنداشتی روی، اورم و جانسون پرداخته است. 7 فصل اخر کتاب در مورد مفاهیم علوم رفتاری است که در مراقبت از بیماران و مدد جویان از اهم موارد محسوب می گردد.
خرید کتاب کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری