حمیده عظیمی

کالبد شکافی حرفه ای تئوری های پرستاری
107٬100 ‎تومان
119٬000 ‎تومان -10%
کالبد شکافی حرفه ای تئوری های پرستاری
کتاب کالبد شکافی حرفه ای تئوری های پرستاری نوشته دکتر لیلی یکه فلاح و حمیده عظیمی می باشد. در این کتاب، تئوری‌های پرستاری بر اساس 9 دیدگاه، دسته بندی شده اند و 20 تئوری رایج پرستاری بر اساس دیدگاه علت شناسی (دیدگاه نهم) به صورت کامل و جامع بیان شده اند. تجمیع مطالب از حدود 40 کتاب فارسی و انگلیسی درباره تئوری های پرستاری، باعث بی نیاز کردن خواننده از کتب دیگر می شود.
کتاب کالبد شکافی حرفه ای تئوری های پرستاری