اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
46٬665 ‎تومان
54٬900 ‎تومان -15%
موجود
اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی
کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی نوشته زهرا ایازی، دکتر محمد رحیمی مدیسه و دکتر سجاد رحیمی مدیسه می باشد.
کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی دارای سر فصل های زیر است:

فصل اول - تعاریف، مفاهیم ،نظریه ها و مکاتب مدیریت
فصل دوم - مبانی مدیریت خدمات پرستاری
فصل سوم - مروری بر اصول مدیریت
فصل چهارم - اصول روانشناسی در مدیریت و سازمان
فصل پنجم - تامین نیروی انسانی
فصل ششم - مقررات و انضباط
فصل هفتم - استاندارد ها ، حسابررسی و کنترل کیفیت در مدیریت پرستاری
فصل هشتم - ارزشیابی عملکرد یا ارزشیابی شایستگی کارکنان
فصل نهم - قانون و اخلاق در مدیریت پرستاری
فصل دهم - آموزش ضمن خدمات و باز آموزی ها
فصل یازدهم - کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری

کتاب اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی