ملیندا جی. فلیگل

کمک های اوليه در ورزش
118٬800 ‎تومان
135٬000 ‎تومان -12%
ناموجود
کتاب کمک های اوليه در ورزش
این کتاب اساسا برای کمک به مربیان در انجام اعمال زیر طراحی شده است :
- افزایش سطح دانش مرتبط با صدمات ورزشی
- تشخیص آسیبهای رایج در ورزش- انجام کمکهای اولیه مناسب برای بیش از 100 نوع آسیب ورزشی
خرید اینترنتی کتاب کمک های اولیه در ورزش از پارسا نشر