فضل الله احمدی

معاینه های فیزیکی برای پرستاران
115٬425 ‎تومان
153٬900 ‎تومان -25%
موجود
معاینه های فیزیکی برای پرستاران
کتاب معاینه های فیزیکی برای پرستاران نوشته و تالیف فضل الله احمدی و عیسی محمدی می باشد. یكی از وظایف مهم پرستاران جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت سلامت مددجویان می باشد. پرستار وضعیت سلامت را در خانه بهداشت، درمانگاه، مطب پزشک يا منزل مددجو یا بیمارستان انجام می دهد. کتاب معاینه های فیزیکی برای پرستاران توسط انتشارات جامعه نگر و سالمی منتش شده است.
خرید کتاب معاینه های فیزیکی برای پرستاران