معصومه ایمانی پور

پرستاری مراقبت های ویژه (قلب و عروق) تلان
150٬000 ‎تومان
200٬000 ‎تومان -25%
موجود
پرستاری مراقبت های ویژه (قلب و عروق) تلان
کتاب پرستاری مراقبت های ویژه (قلب و عروق) تلان نوشته لیندا دی اردن می باشد. ترجمه کتاب پرستاری مراقبت های ویژه (قلب و عروق) تلان را دکتر معصومه ایمانی پور انجام داده است.

فصل 12- آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب و عروق
فصل 13- ارزیابی بالینی قلبی عروقی
فصل 14- پروسیجر های تشخیص قلبی-عروقی
فصل 15- بیماری های قلبی-عروقی
فصل 16- مدیریت درمان بیماری های قلبی-عروقی

خرید کتاب پرستاری مراقبت های ویژه (قلب و عروق) تلان