مصطفی شوکتی احمدآباد

زخم فشاری
9٬520 ‎تومان
11٬900 ‎تومان -20%
موجود
زخم فشاری 
پیشگیری، درمان و مراقبت های پرستاری
کتاب زخم فشاری پیشگیری، درمان و مراقبت های پرستاری نوشته دکتر مصطفی شوکتی احمدآباد و حسین رفیعی می باشد. زخم فشاری که گاهی زخم بستر نیز نامیده می شود، در پوست و بافت های زیرپوستی بر اثر فشار مداوم و طولانی مدت بر روی پوست ایجاد می شود. درمان زخم های فشاری معمولا دشوار است و مهم ترین قسمت مدیریت این زخم ها پیشگیری از وقوع آن هاست.
خرید کتاب زخم فشاری پیشگیری، درمان و مراقبت های پرستاری
پرستاری نظری، رشد و توسعه
159٬200 ‎تومان
199٬000 ‎تومان -20%
موجود
پرستاری نظری، رشد و توسعه
کتاب پرستاری نظری، رشد و توسعه نوشته افاف ابراهیم میلیس می باشد. این کتاب را مصطفی شوکتی احمدآباد و آلیس خاچیان انجام داده اند. ویژگی اول این کتاب برآیند تلاش فکری دانشمندان پرستاری برای تبیین و ارایه ی مبانی و روش پردازش نظریه به همراه اصول و فرایند نقد نظریه ها در پرستاری است. ویژگی دوم که این کتاب را ممتاز نموده و از این نظر مطالعه ی آن را برای پرستاران بالینی می توان مفید دانست، نگاه نو و ویژه ای است که نویسنده به روش ترکیبی نظریه پردازی، امکان و صلاحیت پرستاران بالینی در پردازش نظریه دارد.
کتاب پرستاری نظری، رشد و توسعه