مهران ملکی

آموزش تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته)
54٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -10%
آموزش تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته)
کتاب آموزش تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته) تالیف جهاد دانشگاهی
تکنسین های داروخانه کسانی هستند که تحت نظارت داروسازان فعالیت می کنند، کار آن ها این است که نسخه ها را قبل از تجویز به بیماران بررسی کنند. در اکثر دارو خانه های کشور تکنسین ها می توانند برخی از داروها را ترکیب یا مخلوط کرده و داروی مورد نیاز بیماران را تولید نمایند. تکنسین ها همچنین هنگام پر کردن سفارشات نسخه ای ممکن است دارویی را ببینند که با داروی دیگه اگر خورده شود ممکن است باعث مسمومیت بیمار شود که باید آن را به دکتر بیمار بگویند. کتاب آموزش تکنسین داروخانه (مقدماتی - پیشرفته) نوشته مهران ملکی می باشد که توسط جهاد دانشگاهی نشر شده است.