آلن کلاین

تو نمی توانی روزم را خراب کنی
44٬000 ‎تومان
ناموجود
تو نمی توانی روزم را خراب کنی
زندگی هر روز پر از شرایط مختلف و سخت می باشد که می‌تواند انسان را به سمت مارپیچ و گودال ناراحتی و ناامیدی‌ها ببرد. اما این خود افراد هستند که می‌توانند به این شرایط اجازه بدهند تا خوشحالی و آرامش روانی‌شان را از آن‌ها گرفته یا هرگز چنین اجازه‌ای به آن ها ندهند.