دکتر منصور سیاح

آمار در علوم ورزشی
113٬520 ‎تومان
129٬000 ‎تومان -12%
موجود
آمار در علوم ورزشی
کتابی که در دست دارید به توضیح مفاهیم آماری در بخش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(پارامتریک و ناپارامتریک) پرداخته است که برای تمامی رشته ها و گرایش ها از جمله علوم ورزشی، روان شناسی و علوم زیستی کاربرد بسیاری دارد. با توجه کردن به اینکه امروزه نرم افزارهای آماری کاربرد زیادی در تحلیل های آماری دارند، این کتاب برای اولین بار به گونه ای نگارش گشته شده است که در ضمن توضیح هر یک از روش های آماری،نحوه ی انجام آن با استفاده از نرم افزار SPSS را نیز ارائه کرده است که از این منظر کتاب جالبی برای علاقمندان به آمار می باشد.