کیوان شعبانی مقدم

آمادگی جسمانی و تندرستی
81٬000 ‎تومان
90٬000 ‎تومان -10%
موجود
کتاب آمادگی جسمانی و تندرستی
ورزش شامل یک فعالیت رقابتی نهادینه شده است که لازمه ی کاربرد نیروی بدنی می باشد و از راه مهارت های جسمانی پیچیده و به واسطه ی شرکت کنندگانی که به وسیله عامل های درونی و بیرونی تحریک می شوند شکل می گیرد.