دکتر مریم هاشمی

همراه زبان دکتری
45٬000 ‎تومان
50٬000 ‎تومان -10%
کتاب همراه زبان دکتری
بررسی کوتاه کتاب فوق:
1.مجموعه لغات عمومی و تخصصی برای زبان دکتری
2.قابل استفاده برای متقاضیان آزمون زبان دکتری
3.طراحی به عنوان کتاب جیبی همراه دانشجویان
4.برگرفته از کتاب نگاهی جامع بر زبان عمومی دکتری
نگاهی جامع بر زبان دکتری
108٬000 ‎تومان
120٬000 ‎تومان -10%
نگاهی جامع بر زبان دکتری يعقوبی
کتاب نگاهی جامع بر زبان دکتری
چاپ دوم 1397
MSRT- MHLE- TOEFL
مجموعه سوالات شبیه سازی شده آزمون زبان دکتری
قابل استفاده برای متقاضیان زبان دکتری
ارائه شده در فروشگاه آنلاین پارسانشر