باشگاه المپیاد زیست شناسی

کتاب جامع المپیاد زیست شناسی
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید آنلاین کتاب جامع المپیاد زیست شناسی
کمی از کتاب جامع المپیاد زیست شناسی :
یک اسکلت داخلی مشتمل بر عناصر نگه دارنده ی سخت مانند استخوان هاست که به واسطه ی بافت های نرم بدن جانور کاملا پوشانده شده است. استحکام بدن اسفنج ها به وسیله ی خارهای سختی از مواد غیر آلی یا رشته های نرم تر پروتئینی فراهم می گردد.
خارتنان یک اسکلت داخلی از صفحات سخت به نام اوسیکل در زیر پوست خود دارند . اسکلت ها از کریستال های کربنات منیزیم و کربنات کلسیم متشکل شده اند که معمولا به وسیله ی رشته های پروتئینی به هم وصل می شوند.