اندیشه آور

فرهنگ دارویی خانواده
98٬000 ‎تومان
ناموجود
کامل ترین فرهنگ دارویی خانواده
در کتاب کاملترین فرهنگ دارویی خانواده ، فهرست داروها بر اساس طبقه‌بندی بیماری‌ها و داروهای مورد استفاده در درمان هر بیماری به‌طور جداگانه تهیه گشته است. در این کتاب از اسامی ژنویک داروها استفاده شده و در هر دارو اسم تجاری معروف‌تر هم در آن  آورده شده است.