دکتر صدیقه اسکندری

ژنتيک مولکولی انسانی استراخان جلد 1
184٬000 ‎تومان
230٬000 ‎تومان -20%
موجود
ژنتيک مولکولی انسانی استراخان جلد اول
از زمان منتشر شدن و ویرایش چهارم ژنتیک ملکولی انسانی در سال 2011 تغییرات بسیار زیادی شکل گرفته و ویرایش پنجم یک سازمان بندی ، بازنویسی مجدد و جامع و کامل از این کتاب می باشد. تعداد کمی از فصل ها مشابه با ویرایش چهارم (HMG4) می باشند اما هدف ما در سراسر این کتاب یکسان باقی مانده: برای فراهم نمودن چارچوبی از اصول ومبانی تا اینکه لیستی از حقایق گفته شود و باعث فراهم آوردن پل ارتباطی بین کتب درسنامه ای پایه و مقالات تحقیقاتی و نیز اعلام شور و اشتیاق این محدوده در حال حرکت بسیار سریع از علم می باشد.