احسان یوسفعلی زاده

فارماکولوژی ورزش و دوپينگ
424٬150 ‎تومان
499٬000 ‎تومان -15%
موجود
کتاب فارماکولوژی ورزش و دوپينگ
مبحث های کتاب کامل ترین مرجع فارماکولوژی ورزش و دوپینگ
فارماکولوژی ورزشی آشنایی با غدد درون‌ریز
نحوه عملکرد و نام‌ گذاری استروئیدهای آنابولیک
مبانی سلولی مولکولی استفاده از دارو
بررسی پیشرفته عوارض مصرف آندروژن
فارماکولوژی استروئیدهای آنابولیک
فارماکولوژی سایر داروهای افزایش‌دهنده عملکرد و پپتایدهای نوظهور
شیوه صحیح تزریق عضلانی دارو و توصیه‌های سلامت
دوره‌بندی مصرف استروئیدهای آنابولیک
تفسیر آزمایش خون
تشخیص داروها و استروئیدهای آنابولیک تقلبی