میثم میرزایی شهرابی

راهنمای آموزش کراس فیت
233٬100 ‎تومان
259٬000 ‎تومان -10%
موجود
راهنمای آموزش کراسفیت
کتابی که در حال حاضر در دست دارید نوشته شده توسط کمپانی کراسفیت است که توسط سمانه افشاری و میثم میرزایی شهرابی ترجمه شده است و انتشارات تهران آن را به چاپ رسانیده است، صفحه آرایی این کتاب راضیه امیری و ناظر چاپ مهدی تکلو است.