کمپانی کراسفیت

راهنمای آموزش کراس فیت
254٬250 ‎تومان
339٬000 ‎تومان -25%
موجود
راهنمای آموزش کراسفیت
کتابی که در حال حاضر در دست دارید نوشته شده توسط کمپانی کراسفیت است که توسط سمانه افشاری و میثم میرزایی شهرابی ترجمه شده است و انتشارات تهران آن را به چاپ رسانیده است، صفحه آرایی این کتاب راضیه امیری و ناظر چاپ مهدی تکلو است.