محمد قدرتی

دستنامه طب داخلی ماساچوست
187٬500 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -25%
ناموجود
کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020
کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست نوشته مارک اس ساباتین می باشد. کتاب توسط دکتر محمد حسین احمدیان و علی بیدختی و زیر نظر دکتر منوچهر قارونی ترجمه شده است . کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست توسط انتشارات کتاب ارجمند منتشر گردیده است.
شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020 را از پارسانشر تهیه کنید.