محمد قدرتی

دستنامه طب داخلی ماساچوست
31٬500 ‎تومان
35٬000 ‎تومان -10%
کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020
کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست نوشته مارک اس ساباتین می باشد. ترجمه ی کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست را محمد قدرتی انجام داده است. کتاب جیبی دستنامه طب داخلی ماساچوست پل ارتباطی بین دستیاران و هیئت علمی مجرب در چندین تخصص پزشکی است. کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست توسط انتشارات کتاب ارجمند منتشر شده است.
شما می توانید به صورت اینترنتی کتاب دستنامه طب داخلی ماساچوست 2020 را از پارسانشر تهیه کنید.