دانشگاه خوارزمی

حرکت شناسی
48٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -20%
ناموجود
حرکت شناسی
کتاب حرکت شناسی تندنويس نوشته دکتر فریدون تندنویس می باشد. کتاب حرکت شناسی تندنويس به موضوعاتی همچون تاریخچه حرکت شناسی، سطوح حرکتی، بررسی مفاصل بدن و بررسی قسمت ها مختلف بدن به لحاظ ساختار و ساختمان مفصلی، لیگامنت ها و عضلات حرکت دهنده مفاصل، تجزیه و تحلیل حرکتی وعضلانی مهارت های ورزشی و همچنین مکانیک حرکت های آدمی پرداخته است. 
کتاب حرکت شناسی