پروانه دانش

گزينه برتر روماتولوژی و غدد 1396
33٬575 ‎تومان
39٬500 ‎تومان -15%
موجود
گزينه برتر روماتولوژی و غدد 1396
کتاب گزينه برتر روماتولوژی و غدد 1396 نوشته مهدی ایزدی می باشد. گزینه برتر 96 روماتولوژی و غدد شامل حدود 2360 تست از سال 76 تا اردیبهشت 96 می شود. امسال با توجه به اضافه شدن تعداد تست ها و بزرگ تر کردن فونت نگارش کتاب و فاصله بین خطوط، گزینه برتر داخلی را در سه جلد تقدیم شما می کنیم. جلد اول شامل داخلی غدد و داخلی روماتولوژی، جلد دوم شامل داخلی ریه، داخلی خون و داخلی کلیه و جلد سوم شامل داخلی گوارش و داخلی قلب می شود.
خرید کتاب گزينه برتر روماتولوژی و غدد 1396