سید کاوس صالحی

روش های آموزش و تدریس تربیت بدنی
148٬750 ‎تومان
175٬000 ‎تومان -15%
موجود
روش های آموزش و تدریس تربیت بدنی
1- اهداف عمومی و اختصاصی تربیت بدنی
2- برنامه ریزی آموزش درس تربیت بدنی
3- خصوصیات و ویژگی های دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف
4- ویژگی ها و مهارت های تدریس معلمان تربیت بدنی
5- وظایف و مسئولیت های معلمان تربیت بدنی و مسئولان آموزشی
6- طرح و برنامه درسی ویژه تدریس تربیت بدنی
7- روش های تدریس درس تربیت بدنی
8- روش های مدیریت کلاس تربیت بدنی
9- عوامل تاثیرگذار بر یاددهی - یادگیری درس تربیت بدنی
10- اصول مربوط به آموزش بازی، مهارت و آمادگی جسمانی
11- ایمنی در ورزش و روش های ارزشیابی درس تربیت بدنی
12- برنامه تربیت بدنی ویژه در مدارس
13- تندرستی، بهداشت و تغذیه