دکتر سارا اصدق پور

درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر
270٬000 ‎تومان
300٬000 ‎تومان -10%
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر
کتاب درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر آزمونهای طبقه بندی شده پزشکی و دندانپزشکی توسط انتشارات کتاب میر منتشر می باشد. این درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میرنوشته منصور میرزایی، دکتر پدرام حبیبی نصر و دکتر پگاه سعید می باشد. 

فصل1: آناتومی
فصل2: بافت شناسی
فصل3: فیزیولوژی
فصل4: جنین شناسی
فصل5: بیوشیمی
فصل6: میکروب شناسی
فصل7: انگل شناسی
فصل8: روانشناسی
فصل9: بهداشت
فصل10: زبان تخصصی