جی کانگ

بیوانرژی فعالیت ورزشی
95٬200 ‎تومان
119٬000 ‎تومان -20%
موجود
بیوانرژی فعالیت ورزشی
کتاب بیوانرژی فعالیت ورزشی، کتاب درسی به روزی است که تمامی اطلاعات  درباره بیوانرژی و سوخت و ساز انرژی را درون خود گنجانده است. برای خوانندگان نا آشنا شدن با موضوع بیوانرژی، کتاب بیوانرژی ورزشی، مبانی دانشی ضروری است برای آشنا شدن با یافته‌های پژوهشی و کاربرد آن هاست. در این کتاب مفاهیم بیوانرژی و پژوهشی، کتاب درسی موجود، چالش‌های سوخت و ساز ناشی از چاقی و دیابت را نیزمورد بحث قرار داده است.