معصومه شجاعی

رشد حرکتی
54٬000 ‎تومان
60٬000 ‎تومان -10%
رشد حرکتی 
کتاب رشد حرکتی شجاعی نوشته دکتر معصومه شجاعی و افخم دانشفر می باشد که توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین منتشر شده است. رشد حرکتی، یکی از شاخه های رفتار حرکتی است که به تغییرات رفتار حرکتی انسان در طول عمر، فرایندهای زیربنایی این تغییرات و عوامل اثرگذار بر آنها می پردازد. کتاب رشد حرکتی شجاعی دارای سر فصل های زیر می باشد:

فصل اول - آشنایی با واژه های تخصصی و روش های مطالعه ی رشد
فصل  دوم - دیدگاه های نظری مربوط به رشد
فصل سوم - عوامل مؤثر بر رشد حرکتی
.....................
فصل یازدهم - حرکات تخصصی
فصل دوازدهم - زمان واکنش
فصل سیزدهم - سنجش رفتار حرکتی

خرید کتاب رشد حرکتی