علیرضا الهی

آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
125٬100 ‎تومان
139٬000 ‎تومان -10%
موجود
آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی نوشته علیرضا الهی، عظیم کلانتری و حسنعلی کلانتری می باشد که توسط انتشارات بامداد کتاب منتشر شده است. کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی دارای سر فصل های زیر است: 

تعاریف و مفاهیم مقدماتی آمار
روش های دسته بندی و نمایش داده ها
اندازه های گرایش مرکزی
شاخص های پراکندگی
اندازه های تعیین موقعیت داده ها
منحنی طبیعی
همبستگی
پاسخ نامه خودآزمایی فصل ها

خرید اینترنتی کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی از پارسا نشر