ابراهیم متشرعی

آناتومی تمرينات قدرتی
209٬000 ‎تومان
موجود
آناتومی تمرينات قدرتی
کتاب آناتومی تمرینات قدرتی توسط فردریک دلاویر نوشته شده است. کتاب فوق توسط احمد نیک روان، ابراهیم متشرعی، محسن زروار و محمد حتمی رازلیقی ترجمه شده است. 
خرید اینترنتی کتاب آناتومی تمرينات قدرتی از پارسا نشر