دکتر حسن ترکمندی

درسنامه جامع داروسازی
112٬500 ‎تومان
125٬000 ‎تومان -10%
درسنامه جامع داروسازی
کتاب درسنامه جامع و کلی داروسازی
این کتاب  شامل دو بخش اصلی علوم پایه و علوم بالینی می باشد. فصول آن علوم پایه از کتب مرجع علوم پایه گرد آوری شده و اکثر سر فصل های بالینی ترجمه شده و خلاصه ای از مشهور مرور جامع داروسازی نوشته لئون شارگل می باشد.
هیچ فصلی از کتاب ترجمه صرف نیست بلکه در آن نگارش تمامی فصول خلاصه سازی ، حذف جزئیات و بیان ساده مفاهیم همواره مد نظر بوده است.
خرید کتاب درسنامه جامع داروسازی