کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394
30٬000 ‎تومان
40٬000 ‎تومان -25%
موجود
کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394
کتاب کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394 نوشته حمزه کرمی می باشد. کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394 مناسب برای داوطلبان و دانشجویانی می باشد که می خواهند آزمون هاب دستیاری را بدهند. کتاب کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394 توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است. کتاب کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394 دارای سر فصل های زیر می باشد:


داخلی
جراحی
عمومی
کودکان
..............
امارو اپیدمیولوژی
فارماکولوژی
اخلاق پزشکی

کی بوک پذيرش دستياری اردیبهشت 1394