مصطفی لنگری زاده

انفورماتيک زيست پزشکی جلد دوم 2014
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
انفورماتيک زيست پزشکی جلد دوم 2014
خرید کتاب انفورماتيک زيست پزشکی جلد دوم 2014 نوشته ادوارد‌هانس شورتلیف می باشد که ترجمه آن ها را مصطفی لنگری زاده، فاطمه مقبلی انجام داده اند. این کتاب جلد دوم این مجموعه است که مشتمل بر بخش دوم و سوم کتاب و حاوی 17 فصل است. کتاب حاضر، با هدف گسترش منابع انفورماتیک پزشکی در سطح کشور و ارائه پایه مستحکمی برای تألیف و ترجمه کتب بعدی در این حوزه تهیه و تنظیم شده است.
کتاب انفورماتيک زيست پزشکی جلد دوم 2014