مرجان قاضی سعیدی

مدیريت اطلاعات بهداشتی درمانی
165٬000 ‎تومان
220٬000 ‎تومان -25%
موجود
مديريت اطلاعات بهداشتی درمانی
کتاب مديريت اطلاعات بهداشتی درمانی نوشته مرجان قاضی سعیدی، احمد داورپناه و رضا صفدری می باشد. مديريت اطلاعات بهداشتی درمانی، سیستمی است یکپارچه که از کاربر و ماشین برای ارائه اطلاعات در پشتیبانی از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان تشکیل شده است. این سیستم از نرم افزار و سخت‌افزار رایانه ای، راهنماها و دستورالعمل ها، مدل هایی برای تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری و یک پایگاه اطلاعات بهره می گیرد.
خرید کتاب مديريت اطلاعات بهداشتی درمانی