حسین شجاعی تهرانی

درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
90٬000 ‎تومان
موجود
درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1 ترجمه ی دکتر حسین شجاعی تهرانی می باشد که این ترجمه تحت نظر دکتر حسین ملک افضلی انجام شده است. این کتاب دارای سر فصل های درس های بهداشت 2 و بهداشت 4 است که جلد اول این مجموعه به اصول اپیدمیولوژی و آمارهای بهداشتی اختصاص دارد. این سری کتاب دارای 4 جلد می باشد.
خرید جلد اول کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1