حسین شجاعی تهرانی

اصول خدمات بهداشتی
30٬000 ‎تومان
ناموجود
اصول خدمات بهداشتی
کتاب اصول خدمات بهداشتی نوشته دکتر حسین شجاعی تهرانی و دکتر فربد عبادی فردآذر می باشد. خدمات بهداشتی، خدماتی هستند که در راستای حفظ و ارتقای سلامت و احیای تندرستی مردم به وسیله کارکنان متخصص بهداشتی به مردم عرضه و ارائه می‌شوند. ارائه خدمات بهداشتی در صورتی موفقیت بیشتری را به همراه خواهد داشت که دانشجویان رشته‌های مختلف گروه علوم پزشکی درک عمیقی از اهمیت این خدمات داشته باشند.
خرید کتاب اصول خدمات بهداشتی
درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
90٬000 ‎تومان
موجود
درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1 ترجمه ی دکتر حسین شجاعی تهرانی می باشد که این ترجمه تحت نظر دکتر حسین ملک افضلی انجام شده است. این کتاب دارای سر فصل های درس های بهداشت 2 و بهداشت 4 است که جلد اول این مجموعه به اصول اپیدمیولوژی و آمارهای بهداشتی اختصاص دارد. این سری کتاب دارای 4 جلد می باشد.
خرید جلد اول کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 1
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد 4
40٬000 ‎تومان
ناموجود
درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 4
کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 4 ترجمه ی دکتر حسین شجاعی تهرانی می باشد که این ترجمه تحت نظر دکتر حسین ملک افضلی انجام شده است. این کتاب  دارای  درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، بیماری‌های مزمن غیر واگیردار و بیماری‌های واگیر شایع می باشد. جلد اول کتاب  به اصول اپیدمیولوژی و آمارهای بهداشتی اختصاص دارد. این کتاب دارای 4 جلد است.
خرید جلد اول کتاب درسنامه پزشکی پيشگیری و اجتماعی جلد 4