کامران حیدری

بيماری های ناشی از آسیب های محیطی
90٬000 ‎تومان
120٬000 ‎تومان -25%
موجود
بيماری های ناشی از آسیب های محیطی
کتاب بيماريهای ناشی از آسيب های محيطی نوشته  دکتر علی شهرامی، دکتر علی وفایی، دکتر کامران حیدری و... نوشته شده است. این کتاب بيماريهای ناشی از آسيب های محيطی که توسط انتشارات اندیشه رفیع منتشر شده است دارای سر فصل های زیر می باشد.

فصل 1 - آسیب های ناشی از پرتوتابی
فصل 2 - سرمازدگی و سایر بیماری های ناشی از سرما
فصل 3 - هیپوترمی
فصل 4 - اورژانس های گرما
فصل 5 - نیش ها و گزش ها
فصل 6 - مارگزیدگی
فصل 7 - تروما و آسیب های ناشی از جانداران دریایی
فصل 8 - مشکلات غواصی
فصل 9 - غرق شدگی
فصل 10 - سوختگی
فصل 11 - سوختگی های شیمیایی
فصل 12 - آسیب الکتریکی
فصل 13 - صاعقه
فصل 14 - مسمومیت قارچی
فصل 15 - گیاهان سمی
فصل 16 - مشکلات پزشکی در ارتفاعات
فصل 17 - مسمومیت با مونوکسید کربن