کوروش هلاکویی نائینی

 کوروش هلاکویی نائینی

اپیدمیولوژی گوردیس
280٬000 ‎تومان
موجود
اپیدمیولوژی گوردیس
کتاب اپیدمیولوژی لئون گوردیس نوشته دیوید سلنتانو و مویزس اسکلو می باشد. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس توسط دکتر حسین صباغیان، دکتر کوروش هلاکویی نائینی و دکتر شهرزاد نعمت اللهی ترجمه شده است. هدف این کتاب این بوده که خواننده درک کند، اپیدمیولوژی می تواند برای پاسخ به مشکلات سلامت جمعیت‌ها به کار رود. ویژگی های گفتاری، متن شیوا و فراگیر و ذکر مثال های زنده با بیانی ساده و قابل درک از برتری‌های این کتاب می باشد.
خرید اینترنتی کتاب اپیدمیولوژی گوردیس از پارسا نشر