حسین ملک افضلی

روش های آماری و شاخص های بهداشتی
100٬000 ‎تومان
موجود
روش های آماری و شاخص های بهداشتی
کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی نوشته دکتر کاظم محمد و دکتر حسین ملک افضلی می باشد. کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی توسط انتشارات نشر گپ منتشر شده است. این کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی دارای سر فصل های زیر می باشد:

مفهوم آمار و بیان توزیع نتیجه مشاهدات
توصیف عددی نتیجه مشاهدات
احتمالات
توزیع نرمال
برآورد
آزمون فرضیه
آنالیز واریانس
بستگی بین صفات 
شاخص های رخداد بیماری 
تحلیل مطالعات اپیدمیولوژیک

خرید کتاب روش های آماری و شاخص های بهداشتی
اپیدمیولوژی گوردیس
220٬000 ‎تومان
موجود
اپیدمیولوژی گوردیس
کتاب اپیدمیولوژی لئون گوردیس نوشته دیوید سلنتانو و مویزس اسکلو می باشد. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس توسط دکتر حسین صباغیان، دکتر کوروش هلاکویی نائینی و دکتر شهرزاد نعمت اللهی ترجمه شده است. هدف این کتاب این بوده که خواننده درک کند، اپیدمیولوژی می تواند برای پاسخ به مشکلات سلامت جمعیت‌ها به کار رود. ویژگی های گفتاری، متن شیوا و فراگیر و ذکر مثال های زنده با بیانی ساده و قابل درک از برتری‌های این کتاب می باشد.
خرید اینترنتی کتاب اپیدمیولوژی گوردیس از پارسا نشر