الهام السادات هاشمیان نائینی

الهام السادات هاشمیان نائینی

چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 1
80٬280 ‎تومان
89٬200 ‎تومان -10%
چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 1
کتاب چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 1 ترجمه و تدوین دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی می باشد. این کتاب  با متد الگوریتمی نسخه سال 2018 به گونه ای خلاصه شده تا تمام مطالب مهم را در بر گیرد تا خواننده بتواند با سرعت و سهولت، مطالب مهم را به خاطر بسپارد؛ این امر به ­ویژه برای دانشجویان پزشکی و مامایی در زمان­ های نزدیک به آزمون، حائز اهمیت است.
کتاب چکيده بارداری و زايمان ويليامز با متد الگوریتمی
چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 2
80٬280 ‎تومان
89٬200 ‎تومان -10%
چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 2
کتاب چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 2 ترجمه و تدوین دکتر الهام السادات هاشمیان نائینی می باشد. کتاب چکيده بارداری و زايمان ويليامز با متد الگوریتمی نسخه سال 2018 به گونه ای خلاصه شده تا تمام مطالب مهم را در بر گیرد تا خواننده بتواند با سرعت و سهولت، مطالب مهم را به خاطر بسپارد؛ این امر به ­ویژه برای دانشجویان پزشکی و مامایی در زمان­ های نزدیک به آزمون، حائز اهمیت است.
چکيده بارداری و زايمان ويليامز 2018 جلد 2