داریوش شهبازی گهرویی

علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
356٬000 ‎تومان
400٬000 ‎تومان -11%
موجود
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها
کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست های بوشانگ را دکتر داریوش شهبازی گهرویی ترجمه کرده است. کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ دارای مفاهیم سیستم های تصویر برداری جدید مانند توموگرافی کامپیوتری و رادیوگرافی کامپیوتری، رادیوگرافی دیجیتال، فلورسکوپی دیجیتال و مباحث رادیولوژی می باشد. 
خرید اینترنتی کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ از پارسا نشر