استیوارت کارلیل بوشانگ

استیوارت کارلیل بوشانگ

علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
192٬000 ‎تومان
240٬000 ‎تومان -20%
موجود
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها
کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ نوشته استیوارت کارلیل بوشانگ می باشد. کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ را دکتر داریوش شهبازی گهرویی ترجمه کرده است. کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ دارای مفاهیم سیستم های تصویر برداری جدید مانند توموگرافی کامپیوتری و رادیوگرافی کامپیوتری، رادیوگرافی دیجیتال، فلورسکوپی دیجیتال و مباحث رادیولوژی می باشد. 
خرید کتاب علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (بوشانگ)
200٬000 ‎تومان
250٬000 ‎تومان -20%
موجود
خرید اینترنتی کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها (بوشانگ) از پارسا نشر
کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست های بوشانگ شامل مباحث فیزیکی، رادیوبیولوژی و حفاظت تصویر برداری می باشد . تغییرات ویراست جدید این کتاب شامل مباحث مربوط به سیستم های تصویر برداری جدید مانند توموگرافی کامپیوتری ، رادیوگرافی کامپیوتری ، رادیوگرافی دیجیتال ، فلورسکوپی دیجیتال و مباحث مربوط به آنها می باشد.