میر صالح حسینی نژادنمین

میر صالح حسینی نژادنمین

جامع شیمی دارویی
33٬600 ‎تومان
42٬000 ‎تومان -20%
موجود
جامع شیمی دارویی
کتاب جامع شیمی دارویی نوشته دکتر وحید امانی هوشیار، دکتر میر صالح حسینی نژادنمین، الهام کریمی، ویدا صالح و ستاره شریفی می باشد. کتاب جامع شیمی دارویی دارای موضوع شیمی دارویی می باشد. شیمی دارویی یک زمینه تحریک کننده است زیرا بسیاری از رشته های علمی را به هم پیوند می دهد و امکان همکاری با سایر دانشمندان در تحقیق و تولید دارو های جدید را فراهم می کند. کتاب جامع شیمی دارویی توسط انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی انتشار شده است. 
جامع شیمی دارویی دکتر خلیلی