صدیقه خانجانی جلودار

IQB فیزیولوژی
136٬000 ‎تومان
170٬000 ‎تومان -20%
موجود
IQB فیزیولوژی 
کتاب IQB فیزیولوژی نوشته صدیقه خانجانی جلودار، دکتر زهرا قاسم زاده، مریم اوج فرد و آرش عبدی می باشد. این موضوع که دانشجویان باید منابع اصلی را مطالعه کنند، اما بسیاری از افراد زمال کافی برای خواندن منابع گسترده فیزیولوژی نخواهند داشت؛ لذا به کتابی نیاز است تا دانشجویان بتوانند با صرف زمان کمتر نکات کلیدی و مهم فیزیولوژی را درک کنند. کتاب IQB فیزیولوژی دارای سر فصل های زیر می باشد: 

فیزیولوژی سلول
فیزیولوژِی قلب و عروق
کلیه و مایعات بدن
تنفس
فیزیولوژی گوارش
فیزیولوژی غدد درون ریز و تولید مثل
نوروفیزیولوژی مرکزی و محیطی (اعصاب)