دکتر فاطمه السادات خادمی

تنها کتاب فارماکولوژي که نياز داريد
68٬000 ‎تومان
80٬000 ‎تومان -15%
موجود
تنها کتاب فارماکولوژي که نياز داريد
نوشته فاطمه السادات خادمی، دکتر مجید متقی، دکتر عذرا متقی نژاد
این کتابتنها کتاب فارماکولوژي که نياز داريد در قالب الگوی الگوریتمی از دسته ای دارویی مختلف را به تحریر در آورده است. در کتاب تنها کتاب فارماکولوژي که نياز داريد به مهمترین ویژگی های دسته ای دارویی مختلف، از جمله مکانیسم اثر، عوارض، کاربردی بالینی و تداخلات با اهمیت پرداخته است. مجموعه حاضر بر پایه آخرین ویراست از کتاب ارزشمند فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ است و اثری ارزشمند جهت جمع بندی و آمادگی برای آزمون های مهم در رشته های مختلف حیطه پزشکی و داروسازی به شمار میرود.
برخی از سرفصل های کتاب:

داروهای پاراسیمپاتومیمتیک
داروهای مهارکننده پاراسیمپاتومیمتیک
داروهای سیمپاتومیمتیک
داروهای ضد آنژین
داروهای مورد استفاده در نارسایی احتقانی قلب
داروهای ضد آریتمی
دیورتیک ها
داروهای آنتی هیستامین
داروهای موثر بر سیستم سروتونینی
غشا لیپیدی